funkcionality

Zpět
 • Responzivní design

  Systém je navrhovaný tak, aby byl použitelný na všech zařízeních, bez ohledu na velikost obrazovky.

  Ať už se jedná o mobilní zařízení nebo stolní počítače. Je ovladatelný dotykově i pomocí myši.

 • Multikulturnost

  Máte týmy lokalizované v různých zemích, či dokonce časových pásmech? To pro naše řešení není problém. Vše je přizpůsobeno Vašim potřebám. Jazyk, měna i časové pásmo.

 • Vícejazyčnost

  SprinxCRM 7 podporuje jakoukoliv jazykovou mutaci. Základem je český, slovenský a anglický jazyk.

 • Víceměnovost

  V systému je možné pracovat s libovolným počtem měn a měnových kurzů. Základní měna je nastavená jako defaultní a je použita k veškerým výstupům. Díky měnové variabilitě je možné vytvářet jakékoliv přepočty a transformace měn. Pro každou měnu je systémově nastavitelný způsob zaokrouhlování.

 • Časové zóny

  Systém pracuje s časovými zónami. Vaše každodenní agenda se automaticky přizpůsobuje tomu v jaké časové zóně se právě nacházíte.

 • Kontakt management

  Jako každé jiné CRM dokáže SprinxCRM 7 ukládat informace o obchodních společnostech a osobách. Ke každému kontaktu můžete připojit libovolné množství

  • Telefonů
  • Emailových adres
  • Poštovních adres

 • Kategorizace

  Jeden človek můžem být zařazen v několika společnostech s různými rolemi v každé z jednotlivých společností. SprinxCRM 7 navíc uchovává a vyznačuje kompletní vazby mezi:

  • Obchodní společností a Obchodní společností
   • Hlavní společnost
   • Pobočky
   • Dceřinné společnosti
   • Dodavatelé
   • Odběratelé
  • Obchodní společností a Osobou
   • jedna osoba může být přiřazená k libovolnému počtu Obchodních společností
   • v každé spoločnosti může Osoba plnit různé role a může mít různé kontaktní informace (telefon, email)
  • Osobou a Osobou
   • Můžete se dozvědět, kdo vám jako obchodníkovi může dát informace o obchodní příležitosti, případně ke kontaktu. Kontakty jsou v síti provázanosti podobně jako na LinkedIn
  • Hierarchická kategorizace kontaktů
  • Vyhledávání a třídění podle kategorií

   

 • Integrace na sociální sítě
  • Facebook
  • Linked-in
  • Automatické stahování fotografií u kontaktů
  • Převzetí informací ze sociálních sítí
  • Vyhledávání novinek na internetu
 • Import a export dat
  • Export informací do emailu klienta ve formátě vCard
  • Možnost poslání vizitky přímo z aplikace
  • Export do Excel souboru
  • Import z Excel souboru

Chci
zkusit demo

Chci zkusit demo

Cz En Ru Sk