funkcionality

Späť
 • Responzívny dizajn

  Systém je navrhnutý tak, aby bol použiteľný na všetkých zariadeniach, bez ohľadu na veľkosť obrazovky.
  Či už ide o mobilné zariadenia alebo stolné počítače. Je ovládateľný dotykom a pomocou myši.

 • Multikultúrnosť

  Máte tímy lokalizované v rôznych krajinách, či dokonca časových pásmach? To pre naše riešenie nie je problém. Všetko je prispôsobené Vašim potrebám. Jazyk, mena aj časové pásmo.

 • Viacjazyčnosť

  Sprinx CRM 7 podporuje akúkoľvek jazykovú mutáciu. Základom je český, slovenský a anglický jazyk.

 • Viacmenovosť

  V systéme je možné pracovať s ľubovoľným počtom mien a menových kurzov. Základná mena je nastavená ako defaultná a je použitá pri všetkých výstupoch. Vďaka menovej variabilite je možné vytvárať akékoľvek prepočty a transformácie mien. Pre každú menu je systémovo nastaviteľný spôsob zaokrúhľovania.

 • Časové zóny

  Systém pracuje s časovými zónami. Vaša každodenná agenda sa automaticky prispôsobuje tomu, v akej časovej zóne sa práve nachádzate.

 • Manažment kontaktov

  Ako každé iné CRM, dokáže i Sprinx CRM 7 ukladať informácie o obchodných spoločnostiach a osobách. Ku každému kontaktu môžete pripojit ľubovoľné množstvo

  • Telefónov
  • Emailových adries
  • Poštových adries

   

 • Kategorizácia

  Jeden človek môže byť zaradený v niekoľkých spoločnostiach s rôznymi rolami v každej z nich. SprinxCRM 7 navyše uchováva a vyznačuje kompletné väzby medzi:

  • Obchodnou spoločnosťou a Obchodnou spoločnosťou
   • Hlavná spoločnosť
   • Pobočky
   • Dcérske spoločnosti
   • Dodávatelia
   • Odberatelia
  • Obchodnou spoločnosťou a Osobou
   • jedna osoba môže byť priradená k ľubovoľnému počtu Obchodných spoločností
   • v každej spoločnosti môže Osoba plniť rôzne role a môže mať rôzne kontaktné informácie (telefón, email)
  • Osobou a Osobou
   • Môžete sa dozvedieť, kto vám ako obchodníkovi môže dať informácie o obchodnej príležitosti, prípadne o kontakte. Kontakty sú v sieti previazanosti podobne ako na LinkedIn
  • Hierarchická kategorizácia kontaktov
  • Vyhľadávanie a triedenie podľa kategórií

   

 • Integrácia na sociálne siete
  • Facebook
  • Linked-in
  • Automatické sťahovanie fotografií u kontaktov
  • Prevzatie informácií zo sociálnych sietí
  • Vyhľadávanie noviniek na internete
 • Import a export dát
  • Export informácií do emailu klienta vo formáte vCard
  • Možnosť poslania vizitky priamo z aplikácie
  • Export do Excel súboru
  • Import z Excel súboru

Chcem
skúsiť demo

Chcem skúsiť demo

Cz En Ru Sk