a integrácia na účtovníctvo

Vďaka SprinxCRM integrácii na účtovníctvo získate užitočný nástroj, ktorý Vám pomôže úspešne rozvíjať obchodné a marketingové kampane v súlade s danou účtovnou situáciou.

Medzi výhody používania SprinxCRM v spojení s účtovnými programami patrí:

  • Sledovanie a riadenie zákazníkovho finančného zdravia v porovnaní s aktuálnymi CRM dátami
  • Pochopenie odchýlok nákupných zvyklostí zákazníka
  • Predvídanie oblastí s najvyšším záujmom zákazníkov a tým potenciálneho rastu tržieb
a Google Apps

Sprinx CRM Google Apps™ Sync je základným nástrojom pre spoločnosti, ktoré chcú zjednotiť kľúčové komunikácie so zákazníkmi a majú tak v daný okamih v CRM zjednotené informácie k danému problému.

So Sprinx CRM Google Apps™ Sync môžete ľahko:

  • Sťahovať emaily z akéhokoľvek IMAP mail servera do príslušných kontaktov v Sprinx CRM
  • Spájať firemné dáta v CRM s osobnými plánmi a harmonogramami
  • Optimalizovať čas strávený nad vybavovaním obchodného prípadu
  • Zvýšiť komunikačný tok medzi zákazníkmi a Vašou spoločnosťou
  • Vytvoriť na jednej karte klienta hĺbkovú históriu aktivít a komunikácie so zákazníkmi

Chcem
skúsiť demo

Chcem skúsiť demo

Cz En Ru Sk