Scoring
Blog

Revolučná funkcionalita ScoringBlog

 

ScoringBlog je kontextový prístup založený na roli a jeho úlohou je zrýchlenie práce používateľov. Prináša rýchly pohľad v závislosti od potrieb konkrétneho prihláseného používateľa. Kdekoľvek v systéme sa používateľ nachádza, má kedykoľvek k dispozícii prehľad všetkých, pre jeho prácu dôležitých, informácií. Obrazovky detailov doposiaľ zobrazovali informácie zadané do formulárov.

To znamená, že na detaile osoby boli vidieť informácie o adresách a telefónnych číslach. Tieto informácie ale nie sú pre prácu používateľov vždy potrebné. Napríklad akvizičný obchodník potrebuje pri spoločnosti vidieť stav obchodných príležitostí a históriu komunikácie a nie poštovú adresu. Account manažéra zas zaujímava viac plnenie plánu predaja. Pre každú rolu vo firme môže byť obrazovka prispôsobená inak. Iné informácie požaduje obchodný zástupca, iné finančný riaditeľ.

Chcem
skúsiť demo

Chcem skúsiť demo

Cz En Ru Sk